Do obowiązków, jakie ciążą m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego, ale i przedsiębiorstwach i innych podmiotach, należy odpowiednie zarządzanie śmieciami. Chodzi o ich składowanie i przetwarzanie. Aby realizować to prawidłowo, konieczne jest badanie odpadów oraz stanu gospodarowania nimi. Dowiedz się więcej na ten temat.

Kto i kiedy musi przeprowadzić analizę odpadów?

Wyróżnia się kilka sektorów zobowiązanych do wykonania takiej czynności. Wśród nich są gminy, firmy i wszystkie podmioty prawne lub jednostki organizacyjne, niemające podmiotowości prawnej, ale generujące śmieci, wymagające stosownego magazynowania i utylizacji. Co do zasady – tego typu testy muszą być wykonywane przynajmniej raz w roku.

W analizie stanu gospodarowania odpadami ujmuje się informacje dotyczące m.in. zdolności technicznych i organizacyjnych danej jednostki w zakresie ich magazynowania i przetwarzania. Zawiera się w tym np.:

  • informacje o rodzaju śmieci występujących na określonym obszarze,
  • dane dotyczące ilości i możliwości ich przetwarzania,
  • w przypadku gmin – liczbę mieszkańców.

W jaki sposób wykonuje się badania i jakie są ich efekty?

Każda analiza odpadów musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem przez podmiot do tego uprawniony. Specjaliści  uwzględniają m.in. specyfikę generowanych śmieci i możliwości danego podmiotu w zakresie gospodarowania nimi. Do tego niezbędna jest odpowiednia dokumentacja, jak i przeprowadzenie badań w laboratoriach na podstawie zebranych próbek.

W wyniku prac specjalistów powstaje zazwyczaj kilkudziesięciostronicowy raport. Rzetelnie przeprowadzona analiza dostarcza informacji m.in. o tym, jaki jest obecny stan gospodarowania odpadami. Specjaliści wskazują również mocne i słabe strony stosowanych rozwiązań, a także podają zalecenia, mogące pomóc uporać się z aktualnymi problemami związanymi z tymi procesami.

Analizy wykonane przez profesjonalistów

Aby mieć pewność, że badanie gospodarowania śmieciami w firmie czy gminie zostało wykonane z najwyższą rzetelnością – warto stawiać na sprawdzone laboratoria. Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, prowadzący audyt, wyszczególnią wszystkie istotne kwestie. To pozwala lepiej ocenić sytuację i podjąć odpowiednie kroki.