Powstające w zakładach przemysłowych i nie tylko – uboczne produkty procesów w nich zachodzących – mogą być niebezpieczne dla środowiska. Dlatego konieczne jest ich stosowne składowanie i utylizacja. Jak jednak zajmować się określonymi pozostałościami? W jaki sposób? Dowiedz się z artykułu!

W jakim celu bada się odpady?

Większość śmieci powstających w różnych okolicznościach wywiera wpływ na środowisko. Prawidłowa klasyfikacja tego oddziaływania pozwala na podjęcie właściwych kroków w zakresie magazynowania i usuwania. Z tego powodu analiza odpadów służy wyodrębnieniu tych, które są:

  • niebezpieczne,
  • obojętne dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi,
  • inne niż niebezpieczne i obojętne.

Określenie przynależności produktów do danej kategorii pozwala na ich bezpieczne składowanie, a w rezultacie – uniknięcie szeregu nieprzyjemności, włącznie z karami administracyjnymi. Ponadto analizy są niezbędne m.in. w sytuacji, gdy konkretny podmiot stara się o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie śmieci. Dzięki nim można też uzyskać opinie ekologiczne w zakresie szansy odzyskania poszczególnych składników oraz oszacować stopień zanieczyszczeń obszarów przemysłowych.

Jakie parametry uwzględnia się przy badaniu?

Profesjonalne badanie odpadów obejmuje sprawdzenie wielu parametrów. Wśród nich wylicza się m.in. pochodzenie produktów ubocznych, ich stan skupienia, skład i stopień toksyczności oraz poziom zagrożenia dla otoczenia. Co istotne – sprawdza się także zdatność do recyklingu.

Badania najlepiej zostaw ekspertom

Jak powinna wyglądać prawidłowa analiza odpadów? Musi ją wykonać profesjonalne laboratorium z wykwalifikowanymi, licencjonowanymi fachowcami. Jeśli więc chcesz zlecić komuś takie zadanie – najlepiej skorzystaj z renomowanego ośrodka badawczego, który wykona badanie produktów ubocznych pod określonymi kątami.