Jednym z najważniejszych elementów biznesplanu jest kalkulacja prognozowanych przychodów i kosztów z planowanej działalności gospodarczej. Ponieważ od nich zależy opłacalność przedsięwzięcia, obliczenia muszą zostać wykonane rzetelnie i precyzyjnie. Wyliczenia mają dać odpowiedź na pytanie, jak dużych wydatków należy się spodziewać i jaki jest potencjał zysku. W przybliżeniu pozwala to oszacować budżet, który jest głównym narzędziem finansowym w każdej firmie. Dowiedz się, jak się zabrać za analizę przepływów finansowych w biznesplanie.

Rzetelność i precyzja

Oszacowanie przewidywanych przychodów i kosztów decyduje o opłacalności danego projektu, dlatego kalkulacje muszą obiektywnie oddawać rzeczywistość i uwzględniać wszelkie czynniki, które mogą mieć wpływ na obroty finansowe. Na tej podstawie podejmowane są bowiem kluczowe decyzje biznesowe dotyczące samego rozpoczęcia działalności, więc wszelkie błędy mogą być kosztowne. Stąd płynie prosty wniosek, że kalkulację należy wykonać w sposób szczegółowy, bazując na sumiennie pozyskanych i dobrze zweryfikowanych danych.

Częstym błędem przedsiębiorców, w szczególności początkujących, jest wyolbrzymianie potencjalnych zysków i bezzasadne pomniejszanie kosztów. W efekcie „na papierze” przedsięwzięcie spina się finansowo, podczas gdy w rzeczywistości okazuje się nieopłacalne. Dlatego dokładnie weryfikuj wszelkie wartości wpisywane w rubryce kosztów, zgodnie z aktualnymi warunkami i cenami rynkowymi. Aby nie przegapić żadnych wydatków, należy bardzo dobrze rozeznać się w specyfice wybranej działalności.

Biznesplan oddający rzeczywistość

W takim razie jak zweryfikować ewentualne koszty, skoro nigdy nie prowadziło się danego biznesu, a plan dochodów i kosztów ma charakter orientacyjny i czysto teoretyczny? Nie ma innego wyjścia – konieczne jest zgłębienie tajników przedsięwzięcia. W tym celu warto czytać branżowe poradniki, zapoznawać się z tematycznymi forami internetowymi i rozmawiać z osobami, które prowadzą określoną działalność. Tak można poznać dany biznes „od kuchni”, a to najlepsza metoda na zestawienie teoretycznych wyobrażeń z codzienną praktyką biznesową.

W kalkulacji uwzględnia się wydatki zarówno stałe, jak i jednorazowe, związane np. z rozpoczęciem działalności i kupnem niezbędnego wyposażenia. Ponadto należy wziąć pod uwagę konieczność systematycznego wzrostu przychodów ze względu na rosnące z roku na roku koszty prowadzenia biznesu, wynikające np. z podwyżek składek ubezpieczeniowych i podatków czy coraz bardziej przyspieszającej inflacji.